Category Archives: Verkeer-info

1MILJOEN ELEKTRISCHE AUTO’S OPLADEN VEREIST ‘SLIM LADEN’

Met ingang van vandaag kunnen alle (markt-)partijen die ‘Slim Laden’ (‘Smart Charging’) willen gaan aanbieden voor elektrisch vervoer, één algemeen geaccepteerde standaard hanteren voor de ontwikkeling van hun aanbod. Via de nieuwe standaard ontvangen zij netwerkdata waarmee het laadproces kan worden getimed en piekbelasting wordt voorkomen. Continue reading

RIJSCHOLEN KIEZER


 Jonge, beginnende automobilisten zijn nog altijd een risicogroep in het verkeer. Van alle ernstige auto-ongevallen in Nederland, blijkt een kwart van de bestuurders tussen de 18 en 24 jaar te zijn (SWOV, 2012). Met de Rijscholenkiezer willen de betrokken partijen de Nederlandse verkeersveiligheid bevorderen door jongeren te helpen bij de keuze voor een goede en betrouwbare rijschool. TeamAlert gelooft dat het opleiden van jongeren tot kwalitatief goede bestuurders essentieel is voor het laten afnemen van het aantal verkeersongevallen onder jongeren. Continue reading

TWEEDE BUIS GOTTHARDTUNNEL

Vanaf 2020 begint in Zwitserland de aanleg van een tweede buis voor de Gotthardtunnel. De bouw zal naar verwachting zeven jaar gaan duren. Daarna zal de bestaande tunnelbuis worden opgeknapt, want die is hard aan renovatie toe. Vanaf 2030 zijn dan de beide tunnels te gebruiken.

Het plan is om in de ene buis over één rijstrook het verkeer in zuidelijke richting te laten rijden, in de andere buis komt één rijstrook naar het noorden. Beide tunnels krijgen daarnaast een vluchtstrook.

lake_lucerne_19
Bescherming Alpengebied
Het Zwitserse parlement stemde met de tweede tunnelbuis in. op voorwaarde dat de capaciteit van de Gotthardtunnel niet groter wordt. Dat mag wettelijk niet omdat het Alpengebied beschermd moet worden. Linkse en groene partijen zijn tegen. Ze zijn bang dat Zwitserland onder zware druk van EU-landen komt te staan om in beide buizen twee rijstroken open te stellen.

Bron: ANWB

14 NIEUWE VERKEERSBORDEN PER 1 JANUARI

Minister Schultz wil per 1 januari 14 nieuwe verkeersborden invoeren. Het gaat onder meer om borden die aangeven waar busbanen liggen en borden voor passeerstroken voor landbouwvoertuigen.

De nieuwe borden moeten “de wildgroei aan borden” tegengaan. Ze moeten in de plaats komen van zelfbedachte borden die wegbeheerders neerzetten in situaties waarin standaardborden niet voldoen.

Reactie ANWB
Het tegengaan van wildgroei aan verkeersborden en eenduidigheid creëren is een goede zaak. Maar als ANWB hadden we verwacht betrokken te worden bij de besluitvorming en zijn dus verrast door deze aankondiging van de minister.

nieuwe-verkeersborden-vergroting

KENTEKENPAPIER OOK ALS PLASTIC KAART

Weggebruikers met een papieren kenteken kunnen dat sinds woensdag inwisselen voor een kunststof kaart op creditcardformaat. Dat meldt de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Kentekenpapier ook als plastic kaart
De kentekencard is op 1 januari van dit jaar ingevoerd en wordt afgegeven voor nieuwe voertuigen.

De kaart is veiliger, zegt de RDW. Ze is lastiger na te maken en daardoor minder fraudegevoelig. Bovendien past de kaart makkelijker in de portefeuille of portemonnee.
Wie papier inruilt voor plastic is 9,70 euro kwijt. Het is overigens niet verplicht. Aanvragen kan op de RDW-website.

Kentekencard_voorzijde_1_december_2013